GEODEZJA, KARTOGRAFIA, KONSULTING

WYZNACZAMY KIERUNEK.

Oferta

W ofercie naszej firmy można znaleźć:

- Opracowywanie map dp celów projektowych – wektorowych CAD oraz analogowych
– Profesjonalne przetwarzanie map analogowych na wektorowe
– Skanowanie wielkoformatowe + kalibracja surowych rastrów
– Obsługa inwestycji
– Pomiary specjalistyczne: niwelacja precyzyjna oraz pomiary satelitarne
– Pomiary mas ziemnych
– Sporządzanie numerycznych modeli terenu (NMT)
– Sporządzanie map 3D dla potrzeb sterowania maszynami
– Podziały nieruchomości
– Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych reprodukcje i wydruki wielkoformatow