GEODEZJA PRYZMAT – Skanowanie 3D, Modelowanie, Fotogrametria Lotnicza, Ksero | Leszno

Aktualności

Autostradowa obwodnica Poznania

Autostradowa obwodnica Poznania

Zakończyły się prace projektowe związane z poszerzeniem o trzeci pas ruchu A2 na poznańskim odcinku. W sierpniu uprawomocniła się decyzja środowiskowa dla rozbudowy A2 pod Poznaniem. Teraz zakończyły się prace projektowe. - Obecnie jesteśmy na etapie konsultowania projektu pomiędzy stronami zaangażowanymi w inwestycję.
Już 310 powiatów w usłudze KIEG

Już 310 powiatów w usłudze KIEG

Obecnie do usługi Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów włączonych jest 310 powiatów (tj. 82%), a to oznacza, że brakuje już tylko 70 powiatów do pełnego pokrycia Polski usługą przeglądania w zakresie działek i budynków. Potwierdza i utrzymuje się zaobserwowany w grudniu 2017 r. trend tygodniowy w zakresie obciążenia usługi KIEG, który niezmiennie wskazuje, że poniedziałek jest zawsze najintensywniejszym dniem wykorzystania usługi – rekordowy był 5 luty 2018r. z prawie 2.5 mln wywołań.
Wymagania klientów

Wymagania klientów

Wspólnie jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom stawianym obecnie firmom, biorącym udział w realizacji współczesnych przedsięwzięć. Posiadane doświadczenie , kadra, wypracowane metody pomiaru oraz sprzęt i oprogramowanie pozwalają wykonać każdą geodezyjną obsługę inwestycji.