GEODEZJA PRYZMAT – Skanowanie 3D, Modelowanie, Fotogrametria Lotnicza, Ksero | Leszno

Już 310 powiatów w usłudze KIEG

Obecnie do usługi Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów włączonych jest 310 powiatów (tj. 82%), a to oznacza, że brakuje już tylko 70 powiatów do pełnego pokrycia Polski usługą przeglądania w zakresie działek i budynków.

Potwierdza i utrzymuje się zaobserwowany w grudniu 2017 r. trend tygodniowy w zakresie obciążenia usługi KIEG, który niezmiennie wskazuje, że poniedziałek jest zawsze najintensywniejszym dniem wykorzystania usługi – rekordowy był 5 luty 2018r. z prawie 2.5 mln wywołań. Obecnie wywołanie usługi przekroczyło 215 mln zapytań. Prognoza wskazuje, że w lutym należy spodziewać się ponad 60 mln wywołań usługi.

Informację o nowych usługach można również zgłosić e-mailem na adres krajowaintegracja@geo-system.com.pl, a wszystkie usługi integrujące są na stałe włączone zarówno do serwisu geoportal.gov.pl jak też do Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net.

Powrót do aktualności